Arbeid

Det er et krav at du må bo utenfor hjemmet ditt  på grunn av arbeid eller virksomhet. Med arbeid menes at du mottar lønn eller annen godtgjørelse for arbeid som utføres for arbeidsgiver/oppdragsgiver.

Som virksomhet regnes aktivitet av økonomisk karakter, som omsetning og/eller produksjon av varer og tjenester.

Studier regnes ikke som arbeid i denne sammenheng. Det betyr at dersom hovedgrunnen til at du bor borte fra foreldrehjemmet er studier, regnes du ikke som pendler selv om du har en deltidsjobb ved siden av studiene.

Eksempel
19 år gamle Anne fra Fagernes har begynt å studere i Oslo. Hun har skaffet seg en liten hybel i Oslo. Hun reiser hjem til foreldrene hver uke, men hun blir likevel ikke regnet som pendler, fordi kravet er at opphold utenfor hjemmet på Fagernes må skyldes arbeid.