Familiependler eller enslig pendler

Familiependlere - ektefeller og forsørgere

Du regnes som familiependler når du i hjemkommunen bor sammen med

  • ektefelle/registrert partner
  • egne barn eller
  • søsken som du forsørger

Adoptivbarn likestilles med egne barn. Det samme gjelder fosterbarn når fosterforeldrene ikke mottar fosterhjemsgodtgjørelse og forholdet ellers ligner en adopsjon.

Enslige pendlere

Du regnes som enslig pendler når du ikke er familiependler. Dersom du er samboer, regnes du som enslig i denne sammenheng. Bor du i tillegg sammen med egne barn, regnes du derimot som familiependler.

Eksempel:
Karen bosatte seg i Hamar sammen med Harald og Haralds sønn Kristian. I mai 2005 fikk hun jobb i Oslo og begynte derfor å pendle mellom Hamar og Oslo. Karen ble regnet som enslig pendler fordi hun verken er gift med Harald eller er mor til Kristian.
Ett år senere fikk Karen og Harald et barn sammen. Karen fortsatte å pendle mellom Hamar og jobben i Oslo. Fordi Karen nå har et eget barn, regnes hun ikke lenger som enslig.