Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Generelt

Du regnes som pendler når du på grunn av jobb må pendle mellom hjem og bolig på arbeidsstedet.

Forutsetningen for å bli regnet som pendler er at ditt skattemessige bosted er et annet sted enn der du arbeider. Dersom du bor vekselvis i to eller flere boliger, kan du bare stå registrert som bosatt i en av dem. Det må da avgjøres hvilken bolig som er ditt skattemessige bosted og med hvilken adresse du skal være registrert bosatt i folkeregisteret. Skattemessig bosted og bosted registrert i folkeregisteret vil som regel være det samme.

Hovedregelen er at det er der du oftest overnatter (har din overveiende døgnhvile) som blir regnet som ditt bosted. Et unntak fra denne regelen er de såkalte pendler-
bestemmelsene. Bestemmelsene innebærer at du på visse vilkår kan regnes som bosatt i hjemkommunen selv om du som oftest overnatter (har din overveiende døgnhvile) i arbeidskommunen. Bestemmelsene er omtalt senere i brosjyren.