Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Hvorfor er det nødvendig å bestemme hva som er skattemessig bosted?

Hvilken kommune skal skatten betales til?

Skatten skal betales til den kommunen hvor en person har sitt skattemessige bosted ved utløpet av 1. november året før inntektsåret.

Dersom du har flyttet til Norge etter denne datoen, skal skatten betales til den kommunen hvor du først ble registrert som bosatt da du kom til landet.

Fradrag for merutgifter

Pendlere har rett til fradrag for merutgifter til kost og losji ved opphold på arbeidsstedet og for hjemreiser.

Eksempel:
Knut (23 år) er fra Tromsø, men jobber i Mo i Rana. Han leier derfor en hybel i Mo i Rana, men besøker ofte foreldrene sine på hjemstedet.

Skattekontoret i Rana har slått fast at Knuts skattemessige bosted er foreldrenes hjem i Tromsø. Knut har derfor rett til fradrag for merutgifter ved å bo borte fra hjemmet. Han skal betale skatt til kommunen på hjemstedet.

Stian flyttet fra Trondheim til Narvik 15. desember 2004. Han beholdt den gamle leiligheten i Trondheim, men reiste ikke dit ofte nok til å bli regnet som pendler. Hans skattemessige bosted var da Narvik, og han fikk ikke rett til fradrag for merutgifter ved å bo utenfor hjemmet. Men fordi han flyttet etter 1. november 2004, betalte han skatt til Trondheim også i 2005.