Pendling til utlandet

I dette heftet vil vi bare se på reglene om pendling mellom to eller flere boliger i Norge.

Også personer som pendler mellom bolig i Norge og bolig i utlandet, kan ha rett til fradrag for merutgifter. Forutsetningen er at pendleren er skattepliktig til Norge. 
Skattekontoret kan også gi mer informasjon om reglene som gjelder for pendling til utlandet.