Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Pendlerfradragskalkulator

Denne kalkulatoren beregner hvor mye du kan føre i reisefradrag når du er pendler. Les mer om kalkulatoren.

 • Hjemmeadressen er det samme som ditt skattemessige bosted.

  Du kan skrive hele eller deler av en adresse. Du får mer nøyaktig beregning  desto mer nøyaktig adresse du skriver inn.

  Du kan skrive "gatenavn" "husnummer", "poststed", "sted", "land". For eksempel, "Stredet 15A, 3333 Skattevig, Norge".

 • Pendlerbolig er den adressen der du bor/overnatter når du er på jobb.

  Du kan skrive hele eller deler av en adresse. Du får mer nøyaktig beregning  desto mer nøyaktig adresse du skriver inn.

  Du kan skrive "gatenavn" "husnummer", "poststed", "sted", "land". For eksempel, "Stredet 15A, 3333 Skattevig, Norge".

 • Reiseavstand beregnes som hovedregel etter hva som er den korteste strekningen på vei.

  Bruker du ferge regnes reisen med ferge med i reiseavstanden.

  Men dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand" i feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidssted" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom pendlerboligen og arbeidsstedet er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  (tur-retur)
 • Her føres opp antall reiser hjem fra pendlerboligen (besøksreiser)

 • Utgifter til bom mellom pendlerbolig og arbeidsplass

  For å få dekket utgiftene til bom må du spare minst to timer hver dag på å bruke bil sammenlignet med offentlig transport. Kø/rushtid er i seg selv ikke en grunn for å få godkjent utgifter til bom.

  Summen du eventuelt får godkjent tar utgangspunkt i rimeligste passering. Det vil si at vi som hovedregel beregner at du får rabatt på passeringene.

  Utgifter til ferge

  Dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand til arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand til arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  Ta vare på kvitteringer på betalt bom og/eller ferge (abonnement eller enkeltbilletter) i tilfelle skattekontoret ønsker utgiften dokumentert.

 • Du kan velge å kreve fradrag for faktiske kostnader til flybillett og tillegg kreve avstandsfradrag for reisen til/fra flyplassen istedenfor fradrag for antall kilometer.

  OBS! Setter du opp billettkostnader for fly? En feil i kalkulatoren gjør at både billettkostnader og sats for antall reiste kilometer vises i resultatet. Du kan kun velge ett av de to beløpene, ikke føre opp begge. 

  Eksempel:
  Du reiser hjem seks ganger. Tre av reisene er med fly og tre av reisene er med bil. Avstanden er 2000 kilometer tur-retur per tur og utgiftene til de tre flyturene er 10 000 kroner.

  Du kan velge kun én av måtene å beregne fradraget på.

  Enten:
  1. Seks reiser beregnet med avstand i antall kilometer

  eller

  2. Flybilletter (+ fradrag for avstand i kilometer til/fra flyplass) og tre reiser med avstand i antall kilometer.

  Regnestykket blir:
  1. 2000 kilometer x 6 x 1,50 kroner= 18 000 kroner som du kan sette til fradrag.

  eller

  2. 10.000 i utgifter til tre flyturer (tur-retur flybillett + avstand i kilometer for reisene til og fra flyplassen) + 2 000 kilometer x 3 x 1,50 kroner = 19 000 kroner

  Ta vare på flybillettene, i tilfelle skattekontoret ønsker utgiftene dokumentert.

 • Beregn reiserute >

  Reiseavstand beregnes som hovedregel etter hva som er den korteste strekningen på vei.

  Bruker du ferge regnes reisen med ferge med i reiseavstanden.

  Men dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand" i feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidssted" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom pendlerboligen og arbeidsstedet er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  0 km (tur-retur) Endre avstand Avbryt
 • Arbeidsplass er stedet hvor du er i arbeidstiden. Det kan også være stedet du møter opp fast hvis du har arbeid på ulike lokasjoner.

 • Reiseavstand beregnes som hovedregel etter hva som er den korteste strekningen på vei.

  Bruker du ferge regnes reisen med ferge med i reiseavstanden.

  Men dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  (tur-retur)
 • Antall dager som du skal føre her er faktisk antall dager du reiser til arbeid. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året. Er du deltidsansatt eller ansatt i yrke med for eksempel skiftarbeid skal det faktiske antall reiser brukes.

  dager per år
 • Utgifter til bom

  For å få dekket utgiftene til bom må du spare minst to timer hver dag på å bruke bil sammenlignet med offentlig transport. Kø/rushtid er i seg selv ikke en grunn for å få godkjent utgifter til bom.

  Summen du eventuelt får godkjent tar utgangspunkt i rimeligste passering. Det vil si at vi som hovedregel beregner at du får rabatt på passeringene.

  Utgifter til ferge

  Dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  Ta vare på kvitteringer på betalt bom og/eller ferge (abonnement eller enkeltbilletter) i tilfelle skattekontoret ønsker utgiften dokumentert.

 • Beregn reiserute >

  Reiseavstand beregnes som hovedregel etter hva som er den korteste strekningen på vei.

  Bruker du ferge regnes reisen med ferge med i reiseavstanden.

  Men dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  0 km (tur-retur) Endre avstand Avbryt
 • Legg til arbeidsplass 2
 • Arbeidsplass er stedet hvor du er i arbeidstiden. Det kan også være stedet du møter opp fast hvis du har arbeid på ulike lokasjoner.

 • Reiseavstand beregnes som hovedregel etter hva som er den korteste strekningen på vei.

  Bruker du ferge regnes reisen med ferge med i reiseavstanden.

  Men dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  (tur-retur)
 • Antall dager som du skal føre her er faktisk antall dager du reiser til arbeid. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året. Er du deltidsansatt eller ansatt i yrke med for eksempel skiftarbeid skal det faktiske antall reiser brukes.

  dager per år
 • Utgifter til bom

  For å få dekket utgiftene til bom må du spare minst to timer hver dag på å bruke bil sammenlignet med offentlig transport. Kø/rushtid er i seg selv ikke en grunn for å få godkjent utgifter til bom.

  Summen du eventuelt får godkjent tar utgangspunkt i rimeligste passering. Det vil si at vi som hovedregel beregner at du får rabatt på passeringene.

  Utgifter til ferge

  Dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  Ta vare på kvitteringer på betalt bom og/eller ferge (abonnement eller enkeltbilletter) i tilfelle skattekontoret ønsker utgiften dokumentert.

 • Beregn reiserute >

  Reiseavstand beregnes som hovedregel etter hva som er den korteste strekningen på vei.

  Bruker du ferge regnes reisen med ferge med i reiseavstanden.

  Men dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand mellom pendlerbolig og arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  0 km (tur-retur) Endre avstand Avbryt
 • Fjern arbeidsplass 2

Byttet du arbeidssted og/eller endret en av dine hjemmeadresser i løpet av inntektsåret?

Om du har hatt endringer i reiseavstander i løpet av året på grunn av ny arbeidslokasjon, jobb-bytte, flytting eller ny pendlerhybel, så må du fóre kalkulatoren en gang for hver periode/scenario, og så summere resultatene etterpå. 

Er du enslig pendler?