• Skriv ut
  • Leid bolig/brakke e.l.

 

Dersom du leier pendlerbolig kan du kreve fradrag for utgifter til for eksempel husleie og strøm. Fradrag for losji gis etter faktiske kostnader. Dersom boutgiftene overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du betale via bank eller ved trekk i lønn for ha rett på fradrag.

Du kan også få fradrag for utgifter til parkering i tilknytning til pendlerboligen.

Utgifter til telefon og bredbåndsabonnement i pendlerboligen inngår i statens satser for kost/småutgifter.

Hvordan føre dette i skattemeldingen?

Dersom arbeidsgiveren din dekker deler av dine utgifter til losji, får du bare fradrag for de utgiftene du har betalt selv. Beløpet for losji legger du sammen med alle beløpene du kan kreve fradrag for i forhold til kost og losji, og totalsummen fører du i post 3.2.7. Det er lurt å legge sammen alle utgiftene før du fører fradragene.

Eksempel:

  Utgifter til husleie 6 000 kroner x 12 måneder 72 000 kroner
+ Utgifter til strøm 7 500 kroner
+ Utgifter til leie av garasje 12 000 kroner
- Det arbeidsgivere din dekker 40 000 kroner
= Sum utgifter til losji 51 500 kroner
  Kost 41 160 kroner Se hvilke fradrag du kan få for kost
+ Losji 51 500 kroner  
= Sum 92 260 kroner  

Summen 92 260 kroner kan i dette tilfellet føres opp i post 3.2.7 på skattemeldingen.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldingen

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør. Utgifter til husleie dokumenterer du for eksempel med bankkvittering/lønnslipp for betalt husleie når samlet leie per år er over 10 000 kroner.

Andre fradrag du kan ha krav på

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.