• Skriv ut
  • 1 Nei, arbeidsgiver dekker ikke mer enn 200 kroner
  • Reise

Hvordan føre dette i selvangivelsen?

Når arbeidsgiveren din dekker deler av utgiftene til kost, kan du bare få fradrag for maksimalt 200 kroner dagen.

Du må gange antall døgn du sov borte med 200 kroner minus det arbeidsgiveren din har dekket. Beløpet legger du sammen med alle beløpene du kan kreve fradrag for i forhold til kost og losji, og totalsummen fører du i post 3.2.7.

Eksempel:
Du sover 200 døgn på hotell. Arbeidsgiver har dekket utgiftene dine med 100 kroner per døgn.

Du kan da få 200 kroner - 100 kroner som arbeidsgiveren din dekker = 100 kroner i kost per døgn

200 døgn X 100 kroner = 20 000 kroner i kost

  Kost 20 000 kroner  
+ Losji   Du har ikke krav på fradrag for losji når du er under 22 år og bor hjemme. Dette fordi du må ha merkostnader, det vil si doble utgifter til losji for å ha rett på fradrag. 
= Sum 20 000 kroner  

Totalsummen, i dette tilfellet 20 000 kroner, kan så føres opp i post 3.2.7 på selvangivelsen.

Dersom arbeidsgiver tilbyr kantine, messe eller kokkelag som serverer frokost, lunsj og middag, og egenbetalingen minst tilsvarer markedspris for slik mat, kan du få fradrag etter laveste sats på 200 kroner per døgn.

Logg inn og fyll ut posten i selvangivelsen

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke å dokumentere for kost når du krever fradrag etter laveste sats, 200 kroner per døgn.

Faktiske utgifter

Hvis utgiftene dine til kost er større enn det arbeidsgiveren din dekker, kan du kreve fradrag for underskuddet.

Andre fradrag du kan ha krav på

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.