• Skriv ut
  • Ja

Hvordan føre dette i skattemeldingen?

Satsen er 200 kroner per døgn. Du må gange antall døgn du sov i boligen med satsen. Beløpet legger du sammen med alle beløpene du kan kreve fradragfor i forhold til kost og losji, og totalsummen fører du i post 3.2.7.

Eksempel: 

Du sover 200 døgn i boligen.

200 døgn X 200 kroner = 40 000 kroner i kost

  Kost 40 000 kroner  
+ Losji 79 358 kroner  Se hvilke fradrag du kan få for losji 
= Sum 119 358 kroner  

Totalsummen, i dette tilfellet 119 358 kroner, kan så føres opp i post 3.2.7 på skattemeldingen.

Dersom arbeidsgiver tilbyr kantine, messe eller kokkelag som serverer frokost, lunsj og middag, og egenbetalingen minst tilsvarer markedspris for slik mat, kan du få fradrag etter laveste sats på 200 kroner per døgn.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldingen

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjonen, men du må kunne legge den fram hvis vi spør. Du må kunne dokumentere:

  1. Du trenger ikke å dokumentere utgifter til kost når du krever fradrag etter laveste sats, 200 kroner per døgn.
  2. At du er gift og/eller har barn under 22 år. Dette dokumenteres med vielsesattest og/eller fødselsattest.
  3. At du bor sammen med familien i hjemlandet. Dette dokumenteres med bekreftelse fra offentlig myndighet på familiens bostedsadresse.
  4. Dersom din ektefelle har inntekt under ½ G, kan du ha krav på å bli lignet i skatteklasse 2. Dette dokumenteres med bekreftelse som er utstedt fra offentlig myndighet i ditt hjemland  på din ektefelles inntekt for det aktuelle inntektsåret.

Dokumentasjonen fra det offentlige skal gjelde det aktuelle inntektsåret, ikke være eldre enn 6 måneder og være oversatt til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Faktiske utgifter

Hvis du har større utgifter enn satsen, kan du kreve fradrag for dine faktiske utgifter.

Andre fradrag du kan ha krav på

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.