• Skriv ut
  • Nei, frokost er ikke inkludert

Hvordan føre dette i skattemeldingen?

Satsen er 710 kroner per døgn. Du må gange antall døgn du sov på hotell med satsen. Beløpet legger du sammen med alle beløpene du kan kreveOrd fra ordbok..for i forhold til kost og losji, og summen fører du i kost- og losjifeltene i post 3.2.7.

Eksempel: 
Du sover 200 døgn på hotell.

200 døgn X 710 kroner = 142 000 kroner i kost

  Kost 142 000 kroner  
+ Losji 79 358 kroner Se hvilke fradrag du kan få for losji
= Sum 221 358 kroner  

Totalsummen, 221 358 kroner, kan du i dette tilfellet føre opp i kost- og losjifeltene i post 3.2.7 på skattemeldingen.

Dersom arbeidsgiver tilbyr kantine, messe eller kokkelag som serverer frokost, lunsj og middag, og egenbetalingen minst tilsvarer markedspris for slik mat, kan du få fradrag etter laveste sats på 200 kroner per døgn.


Logg inn og fyll ut posten i skattemeldingen

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør. Dokumentasjon kan være kvitteringer på oppholdet eller en bekreftelse fra arbeidsgiver om at du har bodd på hotell.

Faktiske utgifter

Hvis du har større utgifter enn satsen, kan du kreve fradrag for dine faktiske utgifter.

Andre fradrag du kan ha krav på

 

Hvordan føre dette i selvangivelsen?

Satsen er 710 kroner per døgn. Du må gange antall døgn du sov på hotell med satsen. Beløpet legger du sammen med alle beløpene du kan kreve fradragfor i forhold til kost og losji, og totalsummen fører du i post 3.2.7.

Eksempel:
Du sover 200 døgn på hotell.

200 døgn X 710 kroner = 142 000 kroner i kost

  Kost 138 000 kroner  
+ Losji 79 358 kroner Se hvilke fradrag du kan få for losji
= Sum 221 358 kroner  

Totalsummen, i dette tilfellet 221 358 kroner, kan så føres opp i post 3.2.7 på selvangivelsen.

Dersom arbeidsgiver tilbyr kantine, messe eller kokkelag som serverer frokost, lunsj og middag, og egenbetalingen minst tilsvarer markedspris for slik mat, kan du få fradrag etter laveste sats på 200 kroner per døgn.

Logg inn og fyll ut posten i selvangivelsen

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjonen, men du må kunne legge den fram hvis vi spør. Du må kunne dokumentere:

  1. At du har bodd på hotell, ved for eksempel kvitteringer på oppholdet eller en bekreftelse fra arbeidsgiver.
  2. At du er gift og/eller har barn under 22 år. Dette dokumenteres med vielsesattest og/eller fødselsattest.
  3. At du bor sammen med familien i hjemlandet. Dette dokumenteres med bekreftelse fra offentlig myndighet på familiens bostedsadresse.
  4. Dersom din ektefelle har inntekt under ½ G, kan du ha krav på å bli lignet i skatteklasse 2. Dette dokumenteres med bekreftelse som er utstedt fra offentlig myndighet i ditt hjemland  på din ektefelles inntekt for det aktuelle inntektsåret.

Dokumentasjonen fra det offentlige skal gjelde det aktuelle inntektsåret, ikke være eldre enn 6 måneder og være oversatt til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Faktiske utgifter

Hvis du har større utgifter enn satsen, kan du kreve fradrag for dine faktiske utgifter.

Andre fradrag du kan ha krav på

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.