• Skriv ut
  • Eid bolig

Dersom du eier boligen som brukes som pendlerbolig kan du kreve fradragfor kostnader til faste utgifter som for eksempel kommunale avgifter, strøm, fellesutgifter dersom boligbyggelag (renteutgifter da disse innberettes direkte), forsikring og vedlikehold. Fradrag for losji gis etter faktiske kostnader.

Dersom deler av pendlerboligen leies ut eller boligen bare brukes som pendlerbolig deler av året, får du bare fradrag for den tiden du har brukt boligen selv.

Du kan også få fradrag for utgifter til parkering i tilknytning til pendlerboligen.

Utgifter til telefon og bredbåndsabonnement i pendlerboligen inngår i statens satser for kost/småutgifter.

Hvordan føre dette i selvangivelsen?

Beløpet for overnatting legger du sammen med alle beløpene du kan kreve fradrag for i forhold til kost og losji, og totalsummen fører du i post 3.2.7. Det er lurt å legge sammen alle utgiftene før du fører fradragene.

Eksempel:

  Utgifter til fellesutgifter 6 000 kroner x 12 måneder 72 000 kroner
+ Utgifter til strøm 7 500 kroner
+ Utgifter til forsikring 4 000 kroner
+ Utgifter til vedlikehold 4 000 kroner
+ Utgifter til leie av garasje 12 000 kroner
= Sum utgifter til losji 99 500 kroner
  Kost 44 160 kroner  
+ Losji 99 500 kroner Se hvilke fradrag du kan få for kost
= Sum 143 660 kroner  

Summen, i dette tilfellet 143 660 kroner, kan så føres opp i post 3.2.7 på selvangivelsen.

Logg inn og fyll ut posten i selvangivelsen

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjonen, men du må kunne legge den fram hvis vi spør. Du må kunne dokumentere:

  1. Husleie, for eksempel med bankkvittering/lønnslipp for betalt husleie når samlet leie per år er over kr 10 000.
  2. Kvitteringer for betalte utgifter, som strøm og lignende.
  3. At du er gift og/eller har barn under 22 år. Dette dokumenteres med vielsesattest og/eller fødselsattest.
  4. At du bor sammen med familien i hjemlandet. Dette dokumenteres med bekreftelse fra offentlig myndighet på familiens bostedsadresse.
  5. Dersom din ektefelle har inntekt under ½ G, kan du ha krav på å bli lignet i skatteklasse 2. Dette dokumenteres med bekreftelse som er utstedt fra offentlig myndighet i ditt hjemland  på din ektefelles inntekt for det aktuelle inntektsåret.

Dokumentasjonen fra det offentlige skal gjelde det aktuelle inntektsåret, ikke være eldre enn 6 måneder og være oversatt til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Andre fradrag du kan ha krav på

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.