• Skriv ut
  • Hotell

 

Dersom du må bo på hotell kan du kreve fradrag for utgiftene du selv dekker. Fradrag for losji gis etter faktiske kostnader. Dersom boutgiftene overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du betale via bank eller ved trekk i lønn for ha rett på fradrag.

Utgifter til telefon og bredbåndsabonnement i tilknytning til å bo på hotell inngår i statens satser for kost/småutgifter.

Hvordan føre dette i skattemeldingen?

Beløpet for losji legger du sammen med alle beløpene du kan kreve fradrag for i forhold til kost og losji, og totalsummen fører du i post 3.2.7.

Eksempel:
Utgifter til hotell 6 000 kroner x 6 måneder = 36 000 kroner til losji

  Kost 134 000 kroner Se hvilke fradrag du kan få for kost
+ Losji 36 000 kroner  
= Sum 170 000 kroner  

Summen, 170 000 kroner, kan i dette tilfellet føres opp i post 3.2.7 på skattemeldingen.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldingen

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør. Utgifter til overnatting på hotell dokumenterer du for eksempel med bankkvittering/lønnslipp for betalt hotellovernatting når samlet utgift per år er over 10 000 kroner.

Andre fradrag du kan ha krav på

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.