• Skriv ut

Hvordan føre dette i skattemeldingen?

Satsen er 315 kroner per døgn. Du må gange antall døgn du sov i boligen med satsen. Beløpet legger du sammen med alle beløpene du kan kreveOrd fra ordbok..for i forhold til kost og losji, og summen fører du i kost- og losjifeltene i post 3.2.7.

Eksempel: 
Du sover 200 døgn i boligen.

200 døgn X 315 kroner = 63 000 kroner i kost

  Kost 63 000 kroner  
+ Losji 0 kroner Du har ikke krav på fradrag for losji når du bor hjemme hos dine foreldre. Dette fordi du må ha merkostnader, det vil si doble utgifter til losji for å ha rett på fradrag.
= Sum 63 000 kroner  

Totalsummen, i dette tilfellet  63 000 kroner, kan så føres opp i kostfeltet i post 3.2.7 på skattemeldingen.

 

Dersom arbeidsgiver tilbyr kantine, messe eller kokkelag som serverer frokost, lunsj og middag, og egenbetalingen minst tilsvarer markedspris for slik mat, kan du få fradrag etter laveste sats på 200 kroner per døgn.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldingen

 

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjonen, men du må kunne legge den fram hvis vi spør. Du må kunne dokumentere:

  1. At du ikke har hatt mulighet til å lage minst ett måltid som frokost eller kvelds i boligen, for eksempel ved en bekreftelse fra overnattingssted/utleier/arbeidsgiver på dette.
  2. At du er bosatt i hjemlandet ditt. Dette dokumenteres med bekreftelse fra offentlig myndighet på din bostedsadresse og hvem som er bosatt der.
  3. Boligens standard og areal, både for bolig i Norge og i hjemlandet. Dette kan dokumenteres med for eksempel kjøpe- eller leiekontrakt som viser boligens standard og størrelse/areal. Areal kan også dokumenteres med tegninger eller målinger av boligene.

Dokumentasjonen fra det offentlige skal gjelde det aktuelle inntektsåret, ikke være eldre enn 6 måneder og være oversatt til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

 

Faktiske utgifter

Hvis du har større utgifter enn satsen, kan du kreve fradrag for dine faktiske utgifter.

 

Andre fradrag du kan ha krav på

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.