Fradrag for faktiske utgifter

  • Skriv ut

Velger du å kreve fradrag for dine faktiske utgifter til kost, får du ikke fradrag etter sats. Du kan med andre ord ikke velge begge deler.

Hvordan føre dette i skattemeldingen?

I tillegg til kost, kan du kreve fradrag for utgiftene dine til losji dersom du oppfyller kravene. Beløpene legger du sammen, og summen fører du i kost- og losjifeltene i post 3.2.7.

Kostbesparelse i hjemmet

Når du krever fradrag for kost etter faktiske utgifter, så må du trekke fra en sum på 87 kroner per døgn fordi du du har mindre utgifter til mat hjemme. Summen på 87 kroner er statens sats for kostbesparelse i hjemmet.

Eksempel:

Du har i løpet av pendlerperioden oppholdt deg i pendlerboligen tilsammen 200 døgn.

  Du har faktiske utgifter til kost på 52 000 kroner
- kostbesparelse i hjemmet 200 døgn x 87 kroner 17 400 kroner
= Sum 34 600 kroner i kost
+ Losji 79 358 kroner Se hvilke fradrag du kan få for losji

Disse kostnadene fører du opp i kost- og losjifeltene i post 3.2.7 på skattemeldingen.

Dokumentasjonskrav

Velger du å føre fradrag for kost etter faktiske kostnader er det krav at du kan dokumentere dine utgifter til kost med kvitteringer, bilag og lignende. Du trenger ikke å sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.