• Skriv ut
  • Eid bolig

 

Dersom du eier boligen som brukes som pendlerbolig kan du kreve fradragfor kostnader til faste utgifter som for eksempel kommunale avgifter, strøm, fellesutgifter dersom boligbyggelag (renteutgifter da disse innberettes direkte), forsikring og vedlikehold. Utgifter til lån og renter kan ikke taes med. Fradrag for losji gis etter faktiske kostnader.

Dersom deler av pendlerboligen leies ut eller boligen bare brukes som pendlerbolig deler av året, får du bare fradrag for den tiden du har brukt boligen selv.

Du kan også få fradrag for utgifter til parkering i tilknytning til pendlerboligen.

Utgifter til telefon og bredbåndsabonnement i pendlerboligen inngår i statens satser for kost/småutgifter.

Hvordan føre dette i skattemeldingen?

Dersom arbeidsgiveren din dekker deler av dine utgifter til losji, får du bare fradrag for de utgiftene du har betalt selv.Beløpet for losji legger du sammen med alle beløpene du kan kreve fradrag for i forhold til kost og losji, og summen fører du i feltene for kost og losji i post 3.2.7. Det er lurt å legge sammen alle utgiftene før du fører fradragene.

Eksempel:

  Fellesutgifter 6 000 kroner x 12 måneder 72 000 kroner
+ Utgifter til strøm 7 500 kroner
+ Utgifter til forsikring 4 000 kroner
+ Utgifter til vedlikehold 4 000 kroner
+ Utgifter til leie av garasje 12 000 kroner
- Det arbeidsgiveren din dekker 40 000 kroner
= Sum utgifter til losji 59 500 kroner
  Kost 44 160 kroner Se hvilke fradrag du kan få for kost 
       

Disse kostnadene kan så føres opp i kost- og losjifeltene i post 3.2.7 på skattemeldingen.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldingen

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør. Husleie dokumenterer du for eksempel med bankkvittering/lønnslipp når samlet utgift per år er over 10 000 kroner.

Andre fradrag du kan ha krav på

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.