• Skriv ut
  • Hotell

 

Dersom du må bo på hotell kan du kreve fradrag for utgiftene du selv dekker. Fradrag for losji gis etter faktiske kostnader. Dersom boutgiftene overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du betale via bank eller ved trekk i lønn for ha rett på fradrag.

Utgifter til telefon og bredbåndsabonnement i tilknytning til å bo på hotell inngår i statens satser for kost/småutgifter.

Hvordan føre dette i skattemeldingen?

Dersom arbeidsgiveren din dekker deler av utgiftene dine til losji, får du bare fradrag for de utgiftene du har betalt selv. Beløpet for losji legger du sammen med beløpene du kan kreve fradrag for i forhold til kost og losji, og summen fører du i kost- og losjifeltene i post 3.2.7.

Eksempel:

  Utgifter til hotell 6 000 kroner x 6 måneder = 36 000 kroner
- Arbeidsgiver dekker 4000 kroner x 6 måneder = 24 000 kroner
= Summen du dekker selv 12 000 kroner
  Kost 134 000 kroner Se hvilke fradrag du kan få for kost
       

Disse kostnadene kan i dette tilfellet føres opp i kost- og losjifeltene i post 3.2.7 på skattemeldingen.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldingen

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør. Utgifter til overnatting på hotell dokumenterer du for eksempel med bankkvittering/lønnslipp for betalt hotellovernatting når samlet utgift per år er over 10 000 kroner.

Andre fradrag du kan ha krav på

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.