Fradrag for kostnader til doktorgrad

  • Skriv ut

Når du tar doktorgrad, har du rett på fradrag for utgifter i forbindelse med trykking, reising og doktorgradsmiddag.

For doktorgradsmiddag etter disputas kan du trekke fra inntil 24 450 kroner, men maks 1 227 per kuvert (satser for inntektsåret 2016), dersom du ikke kan dokumentere høyere kostnader.

Du får kun fradrag for middagen til veiledere, opponenter og liknende. Det gis ikke fradrag for mat til familie og venner.

Fradragene for kostnader til doktorgrad kommer i tillegg til minstefradraget.

Fradraget føres i skattemeldingens post 3.3.7 Andre fradrag. Fradraget må kunne dokumenteres med kvitteringer og navneliste over deltakerne hvis skattekontoret ber om det.

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.