Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Deling av bil og samkjøring

  • Skriv ut

Utleie av bil

Når du også bruker bilen din privat og utleieinntekten er maksimalt 10 000 kroner i året, skal du ikke betale skatt av utleien. Det er det samme om utleien skjer privat eller gjennom en formidler (applikasjon eller nettjeneste som nabobil.no, gomore.com, o.l.).

Hvis utleieinntekten er over 10 000 kroner skal den rapporteres i selvangivelsen.

Persontransport

Samkjøring av bil

Du skal ikke betale skatt dersom du driver persontransport, men hensikten er kun å få dekket selvkost (utgifter til bensin o.l.). Slik kjøring vil i utgangspunktet ikke anses som virksomhet.

Du skal betale skatt dersom det ytes tips for kjøringen som i realiteten er en betaling for turen. Da vil det være skattepliktig inntekt. Dersom du driver persontransport må det vurderes om aktiviteten er skattepliktig virksomhet. Skattemessig er spørsmålet om kjøringen er skattepliktig virksomhet eller skattefri hobby. Se Skatte-ABC for ytterligere informasjon. Om du er usikker kan du kontakte oss via epost.

For å fastslå hvorvidt det er tale om hobby eller virksomhet må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt aktiviteten som utføres:

• drives for egen regning og risiko
• har et visst omfang
• er egnet til å gå med overskudd over tid
• tar sikte på en viss varighet

Hvis du er i tvil, kontakt ditt nærmeste skattekontor eller ring oss på telefon 800 80 000.

Avskrivning og vedlikehold

SPØRSMÅL: Hvordan er avskrivingsreglene når deling av bil er næring? Kan man skrive av bilens verdi på skatten helt eller delvis?

SVAR: I næring må bilen aktiveres og saldoavskrives (ikke direkte fradragsføring). Sats for saldoavskrivning er på 20 % per år, men en kan foreta en startavskrivning på 30 % det første året.

SPØRSMÅL: Hva med utgifter til vedlikehold og verdiforringelse?

SVAR: Vedlikehold kan fradragsføres, samt f.eks. drivstoff, olje og forsikringer. Verdiforringelse håndteres av reglene om saldoavskrivning. Dersom bilen også brukes privat skal det beregnes en fordel for privat bruk som reduserer fradraget ("tilbakeføring for privat bruk"). Fradrag er uansett bare aktuelt dersom inntekten er skattepliktig.

Hva når deling av bil blir min hovedinntekt?

SPØRSMÅL: Dersom jeg satser på å gjøre Uber-kjøring (eller lignende tjenester) til hovedinntekt, hvilke faktorer skal jeg ta med i regnskapet skattemessig sett?

SVAR: Skal du gjøre Uber-kjøring til hovederverv må du forholde deg til de alminnelige skatte- og rapporteringsreglene som gjelder for næringsdrivende. Utgangspunktet er da at inntektene fra kjøringen er skattepliktige fra første krone, og kostnadene forbundet med kjøringen er fradragsberettiget. Du vil få fradrag for drivstoff, forsikring, årsavgift mv. etter vanlige regler. Bruker du bilen også privat, vil fradraget reduseres. 

Du må levere selvangivelse for næringsdrivende. Du slipper å levere næringsoppgave i tillegg hvis omsetning er under 50.000 kroner.

Sjekk hvilken type selvangivelse for næringsdrivende som er aktuell for deg:

Jeg er næringsdrivende - kan jeg bruke Næringsrapport skatt?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.