Tjenester og gjenytelser

  • Skriv ut

Noen delingsmodeller baserer seg på andre gjenytelser enn penger. Det vil si at det bare er tjenester involvert, og ikke penger.

SPØRSMÅL: Hvordan stiller det seg skattemessig, når ytelser og motytelser utlignes? (Jeg legger tak i ditt hus, du setter inn nye vinduer i mitt hus). Beregnes ytelsene i pengeverdi, og deretter beskattes begge parter?

SVAR: Det er uten betydning om fordelene fås i form av penger eller naturalinntekter. Dersom vilkårene for øvrig er oppfylt, er alle fordeler vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet som skattepliktig inntekt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.