Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Utleie av løsøre

  • Skriv ut

Utleie av bil og andre gjenstander

Gjelder for deg som leier ut bilen eller andre gjenstander, for eksempel verktøy, tilhenger eller andre eiendeler. Når du også bruker gjenstanden og/eller bilen din privat og brutto utleieinntekt er maksimalt 10 000 kroner i året, skal du ikke betale skatt av utleien. Hvis utleieinntektene overstiger 10 000 kroner skal inntektene rapporteres i skattemeldingen. Det er det samme om utleien skjer privat eller gjennom en formidler (applikasjon eller nettjeneste som nabobil.no).

Se Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 4. april 2016 om skatteplikt ved utleie av bil som formidles via nettbasert markedsplass for ytterligere informasjon.

Fradragsføring etter sats for inntektsåret 2016

(Merk: Ny sats for 2016 er kr 3,05 per km der leietaker dekker drivstoff)

Kostnader pådratt i forbindelse med bilutleien er fradragsberettiget ved skattepliktig utleie. Siden kostnader ved privat bruk av bilen ikke er fradragsberettiget, må det foretas en fordeling av kostnadene, slik at bare den del av kosnadene som knytter seg til utleien kommer til fradrag. For å forenkle behandlingen er det i forskrift om taksering av formues-, inntekts-, og fradragsposter som må fastsettes ved skjønn for 2016 (takseringsreglene 2016) § 1-3-20 fastsatt fradragsregler for bruk av bil i yrket. I følge denne bestemmelen gis det «fradrag for bruk i yrket med kr 3,80 per km (...) for bil som ikke skattlegges som yrkesbil.» Denne fradragssatsen er basert på at skattyter dekker alle kostnadene ved bilholdet, herunder drivstoff. Satsen passer ikke i tilfeller hvor leietakeren dekker kostnader til drivstoff i tillegg til leien.

Skattedirektoratet har kommet til at satsen kan brukes for inntektsåret 2016, men med reduksjon hvor leietakeren dekker drivstoff selv. I slike tilfeller må satsen reduseres til kr 3,05 per km. Tilsvarende prosentvise reduksjon (dvs. 20 %) av ordinær sats må også foretas ved utleie av andre fremkomstmidler der leietaker dekker drivstoff. Ordinære satser for øvrige fremkomstmidler fremgår av takseringsreglene 2016 § 1-2-6.

Spørsmål:

Jeg eier en klassisk Jeep Wrangler Sport fra slutten av nittitallet med såkalt "soft top", en rå kufanger og tøffe halvdører. Jeg er naturligvis inneforstått med at bilen min er et ettertraktet leieobjekt, spesielt på sommeren, og bilen ble derfor leid ut via nettbasert markedsplass tre uker på sommeren i inntektsåret 2016. Jeg tjente like i overkant av 20 000 kroner på utleien etter at nettbasert markedsplass hadde tatt sitt. Leietakerne dekket drivstoff, bompenger, og vel også noen parkeringsbøter. Må jeg skatte av leieinntektene mine? Hvordan blir det i tilfelle med inntekts- og fradragsføring i skattemeldingen?

Svar:

Du må oppgi leieinntektene i skattemeldingen dersom brutto leieinntekter overstiger kr 10 000, noe som er tilfelle for din del. Brutto leieinntekter oppgir du i skattemeldingen post 3.1.12. Du er også berettiget noen fradrag som skal føres i skattemeldingen post 3.3.7. Du kan f.eks. fradragsføre andelen til nettbasert markedsplass. Når det gjelder fradrag for bilkostnader, så skjer fradragsføring etter sats med mindre bilen anses som yrkesbil. Siden leietakerne dine har dekket drivstoff skal du benytte en sats på kr 3,05 per km som leietakerne har kjørt bilen din. Dersom bilen er kjørt f.eks. 1000 km i løpet av uteleieforholdet blir følgelig fradraget ditt på kr 3 050 (1000 km x kr 3,05). Skatt på 25 % beregnes av din nettoinntekt, dvs. utleieinntekt fratrukket fradrag.

 

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.