Feriepenger

Lønn for enkeltstående oppdrag gir ikke grunnlag for feriepenger. Er arbeidet gjort i et tjenesteforhold, har arbeidstakeren krav på feriepenger. Feriepengene utgjør normalt 10,2 prosent av lønnen i opptjeningsåret. Opptjeningsåret er året før ferieåret. Feriepengene skal utbetales til arbeidstakeren før ferien tas. Ved utbetaling i ferieåret skal det ikke trekkes skatt av feriepengene. Blir arbeidsforholdet avsluttet i opptjeningsåret, skal feriepengene utbetales straks. Da må du trekke skatt etter skattekortet. Du må i begge tilfeller føre opp feriepengene og levere a-melding, eventuelt "Melding om lønnet arbeid i hjemmet".

Arbeidstilsynet kan gi mer informasjon om reglene for ferie og feriepenger. Skatteoppkreveren kan gi mer informasjon om trekkreglene.