Forskuddstrekk

Som arbeidsgiver plikter du å foreta forskuddstrekk av lønnen til arbeidstakeren og gi oppgjør for dette til skatteoppkreveren. Hvis du omfattes av de forenklede reglene for private arbeidsgivere, gjelder det særskilte regler, se "Lønnsarbeid i hjemmet". Private arbeidsgivere som ikke omfattes av den forenklede ordningen må ha en skattetrekkskonto hvor du setter forskuddstrekket inn på når du har gjennomført trekket. Du skal du betale inn forskuddstrekk annenhver måned. Du må summere beløpene for de to månedene i terminen. Som arbeidsgiveren er du både økonomisk og strafferettslig ansvarlig for å trekke og innbetale skatt.

Slik gjør du:

Samtidig som du utbetaler lønnen eller vederlaget, trekker du skatt av beløpet. Hvor mye du skal trekke i skatt (forskuddstrekk) fremgår av skattekortet til arbeidstakeren som du selv har hentet elektronisk via denne tjenesten. Vanligvis er en privat arbeidsgiver biarbeidsgiver, og skal da trekke skatt etter prosentsatsen på skattekortet (del 2). Dersom du er hovedarbeidsgiver og arbeidstaker har tabellkort, skal skatten trekkes etter tabellen. Forskuddstrekket fremgår av den tabellen som det er oppgitt tabellnummer for. Trekktabellene finner du her. Er skattekortet et frikort med beløpsgrense, skal det ikke trekkes skatt før fribeløpet er brukt opp. Når du har gjennomført trekket setter du dette inn på skattetrekkskontoen.