Hva er en oppgjørsperiode?

Uttrykket oppgjørsperiode blir ofte brukt i forbindelse med betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Det er seks oppgjørsperioder i året. Hver er på to måneder:

  • januar-februar, 
  • mars-april, 
  • mai-juni, 
  • juli-august, 
  • september-oktober og 
  • november-desember. 

Oppgjørsperiodene har betydning for fristene for betaling. Oppgjørsperiode kalles også termin.