Hvilke plikter har en privat arbeidsgiver?

I skattereglene er det noen plikter en arbeidsgiver skal oppfylle. For privatpersoner som er arbeidsgivere er flere av reglene forenklet. I denne brosjyren kaller vi disse for private arbeidsgivere. Næringsdrivende arbeidsgivere trenger mer informasjon enn det som står i denne brosjyren.

Nedenfor gjør vi rede for hvordan en privat arbeidsgiver må forholde seg til:

  • Registreringsplikt
  • Forskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
  • Rapportering
  • Feriepenger