Hvor kan en arbeidsgiver henvende seg?

NAV - for å få informasjon om:

 • meldeplikt for arbeidsforhold

Skattekontoret - for å få informasjon om:

 • arbeidstakerens fødselsnummer
 • plikt til å betale arbeidsgiveravgift
 • plikt til å levere lønnsopplysninger
 • egne skatteforhold som arbeidsgiver
 • oppdraget er ledd i næringsvirksomhet
 • oppdragstakeren er registrert i merverdiavgiftsmanntallet

Skatteoppkreverkontoret - for å få informasjon om:

 • trekkplikt
 • beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • kontonummer for skatteoppkreverens konto for skatt mv.

Etatens fellesforvaltning (EFF)-for å få informasjon om:

levering av a-melding og melding om lønnet arbeid i hjemmet.