Innrapportering og betling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Som privat arbeidsgiver kan du i utgangspunktet velge mellom 2 oppgjørsordninger.

1. Rapportering og betaling som for vanlige arbeidsgivere (i næringsvirksomhet)- A-melding.

Private arbeidsgivere som velger denne ordningen følger de alminnelige reglene for arbeidsgivere med hensyn til å opprette særskilt skattetrekkskonto, levere a-melding, betale forskuddstrekk og eventuelt arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiver plikter også å registrere arbeidsforholdet i NAV Aa-registeret. Ordningen er mest aktuell for private arbeidsgivere som forventer at samlede lønnsutbetalinger vil overstige 60 000 kroner i løpet av året.

2. Den forenklede oppgjørsordningen - Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04.

Arbeidsgivere som engasjerer privatpersoner til å passe barn eller til å arbeide i hjemmet eller på fritidseiendommen og som ikke har lønnsutbetalinger som overstiger 60 000 kroner i løpet av året, kan benytte "Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04". Skjemaet kan leveres elektronisk. Da vil opplysningene bli sendt automatisk til skatteoppkreveren i arbeidsgivers bostedskommune.

Hvis arbeidsgiver ikke kan levere elektronisk, skal meldingen skrives ut og sendes på papir til A-meldingen, Postboks 4329, 2308 Hamar.

Denne ordningen skal ikke benyttes av private arbeidsgivere som har eller venter å få lønnsutbetalinger som overstiger 60 000 kroner i løpet av året.

Mer informasjon om den forenklede oppgjørsordningen finner du i brosjyrene "Lønnsarbeid i hjemmet" og "betalt barnepass"