Levering av a-melding

A-meldingen kan registrere direkte i altinn. Hvis du ikke kan levere elektronisk, skal meldingen skrives ut og sendes på papir til:

A-meldingen

Postboks 4329

2308 Hamar

Når du leverer elektronisk, får du automatisk et kundeidentifikasjonsnummer (KID) og kontonummer for innbetaling av skatten (forskuddstrekk). Leverer du på papir må du selv generere KID-nummer for betaling.