Når skal du sende inn a-melding?

Når samlede lønnsutbetalinger til en person i løpet av året er høyere enn 1 000 kroner skal det sendes inn a-melding. A-meldingen sendes elektronisk minst en gang i måneden. Du skal sende inn a-meldingen senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

Gjelder lønnsutbetalinger arbeid i tilknytning til hjemmet eller fritidsbolig til arbeidsgiveren, må "Melding om lønnet arbeid i hjemmet" sendes når lønnsutbetalingene til arbeidstakeren overstiger 6000 kroner. Meldingen sendes samtidig med at du betaler ut lønnen til arbeidstakeren.Er det trukket skatt av et beløp som er fritatt for innrapportering, må arbeidsgiveren likevel sende inn a-melding. Forskuddstrekket skal da rapporteres, men ikke lønnen.