Notér arbeidstakerens personopplysninger

Notér alltid ned arbeidstakerens navn, adresse og 11-sifret fødselsnummer i tillegg til navn og nummer på arbeidstakerens skattekommune. Dette må du gjøre selv om arbeidstakeren ikke legger frem skattekort. Skattekontoret kan om nødvendig gi opplysninger om fødselsnummer.

Gjelder det flere enn tre arbeidstakere må du rette en skriftlig henvendelse til:

Skatt øst Glålum
Særregisteret
Postboks 1073 Valaskjold
1705 Sarpsborg