Nyttig å vite

Mer informasjon finner du i følgende publikasjoner:

"Arbeidstaker eller næringsdrivende?"

Brosjyren tar bl.a. opp spørsmål om når en oppdragstaker er arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende. 

"Betalt barnepass"

Brosjyren omtaler skattereglene for betalt barnepass. 

"Lønnsarbeid i hjemmet"

Brosjyren viser skattereglene som gjelder når privatpersoner engasjeres for arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen til arbeidsgiver. 

Forbrukerrådene

Det er et forbrukerråd i hvert fylke. Her kan en få opplysninger og brosjyrer om forbrukerens rettigheter, blant annet om kontraktsforhold med firmaer. Kontorene hjelper forbrukere i klagesaker når de selv ikke har kommet til enighet med den som har levert varen eller tjenesten.