Unntak fra arbeidsgiveravgift

Noen private arbeidsgivere er unntatt fra plikten til å betale arbeidsgiveravgift:

  • Private arbeidsgivere med lønnsutbetalinger for arbeid i hjemmet sitt eller på fritidseiendommen sin når utbetalingene ikke overstiger 60 000 kroner per år. Mer informasjon om dette finner du i brosjyren "Lønnsarbeid i hjemmet".Dersom samlede lønnsutbetalinger for arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen går over grensen på 60 000 kroner i løpet av året, skal det beregnes og betales arbeidsgiveravgift av hele beløpet
  • Foreldre med lønnsutbetalinger til dagmamma eller praktikant for pass av barn under 12 år eller eldre barn med særlig behov for omsorg og pleie. Mer om dette finner du i brosjyren "Betalt barnepass".