Eksempel

Grensen er 60 000 kroner for husstanden

I løpet av et år pusser Kari og Ole Larsen opp stue og bad i huset sitt. De betaler en bekjent til sammen 40 000 kroner for å gjøre arbeidet. Samme sommer klipper naboens sønn gresset for dem. Han får 2 000 kroner for jobben. På høsten får Ole vondt i ryggen. Han orker ikke lenger å vaske gulvet. De ansetter Line Ruud til å gjøre det. I løpet av høsten får hun 6 000 kroner for vaskingen. Da Ole er frisk igjen i november, slutter hun og får utbetalt 612 kroner i feriepenger. Til sammen betaler Kari og Ole ut 48 612 kroner i lønn og feriepenger det året. De er innenfor grensen på 60 000 kroner. De bruker den forenklede meldingen fortløpende og slipper å betale arbeidsgiveravgift.

Kari og Ole betaler også for barnepass. De har barn under 12 år og har betalt Knut Vang 2 000 kroner i måneden de første seks månedene i året for en fast ordning med barnepass. Medregnet feriepenger utgjør betalingen til Knut Vang 13 224 kroner. Selv om de samlede utbetalingene for husstanden overstiger 60 000 kroner, er betalingene fritatt for arbeidsgiveravgift. Fordi lønn for barnepass er fritatt for arbeidsgiveravgift, skal slik lønn ikke regnes med ved vurdering av om beløpsgrensen for plikt til å svare arbeidsgiveravgift er nådd.

Beløpsgrensen (60 000 kroner) for å benytte den forenklede meldingen er imidlertid oversteget, men siden husstanden her allerede har begynt å benytte den forenklede meldingen, skal denne likevel benyttes resten av året. 

Næringsdrivende - på et annet fagfelt

Kari Hansen hjelper naboen sin Kjell Nygaard med å bygge garasje og mottar 5000 kroner i lønn. Hun har egen lastebil og driver transportvirksomhet som næring. Fordi transportnæringen ikke er samme fagfelt som byggebransjen, kan Kjell Nygaard bruke den forenklede ordningen ved utbetaling av lønnen til Kari Hansen. Kjell Nygaard slipper å betale arbeidsgiveravgift.

Næringsdrivende på samme fagfelt

Per Pettersen som er næringsdrivende tømrer, hjelper til med den samme garasjen. Betalingen på 5 000 kroner fyller ikke vilkårene for den forenklede ordningen. Dette er inntekt i virksomheten hans. Han må sende faktura og beregne merverdiavgift av beløpet.

Små utbetalinger - skriv ned beløpet

Per Pettersen får en gutt i nabolaget til å male et par vinduer på huset sitt. Lønnen er 800 kroner. Utbetalingen er skattefri, trekkfri og er ikke lønnsopplysningspliktig. Han fyller ut og leverer et eksemplar av meldingen til nabogutten, men venter med å sende den inn. Per Pettersen passer på og holder oversikt over hvor mye han har betalt ut. Dermed vet han hvor mye gutten har igjen før han når grensen på 6 000 kroner. Dersom gutten får flere oppdrag senere i året og summen av lønn overstiger 6 000 kroner i løpet av året, sender han inn meldingene for samlet lønn. Han har også kontroll med hvordan han selv ligger an sammenlignet med grensen på 60 000 kroner for fritak for arbeidsgiveravgift.