Lønnsarbeid i hjemmet – enklere og billigere

Et ordnet skatte- og arbeidsforhold

Spesielle skatteregler gjør det enklere og billigere å engasjere privatpersoner for arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen til arbeidsgiver (oppdragsgiver), for eksempel hagearbeid, arbeid på huset eller hytta, renhold og annet husarbeid.

På visse vilkår slipper du å betale arbeidsgiveravgift.

Det er også utarbeidet en forenklet melding som gjelder både betaling av skattetrekk og som lønnsslipp.

Lønnen er på vanlig måte skattepliktig for mottakeren. Se likevel omtalen senere i brosjyren om at lønn til og med 6 000 kroner i året til én person er skattefri.

Utenlandske arbeidstakere er skattepliktig for lønnen etter samme regler som norske arbeidstakere. Dette gjelder også arbeidstakere med arbeidstillatelse i Norge etter den særskilte ordningen for au pair.

De forenklede reglene gjelder ikke når du engasjerer et firma eller en næringsdrivende.

Fordeler med ordnede forhold

Det gir større trygghet når arbeidsforholdet blir gjennomført på en lovlig måte og arbeidet skjer under ordnede forhold. Arbeid i private hjem kommer på denne måten på linje med annet arbeid. For den som utfører arbeidet (arbeidstakeren) er det ofte en fordel å ha egen registrert inntekt. Det kan få innvirkning for utbetalinger fra folketrygden, blant annet av sykepenger. Arbeidstakeren vil også kunne opparbeide pensjonspoeng.

Oppbygningen av brosjyren

I denne brosjyren har vi først og fremst omtalt reglene sett fra arbeidsgiverens side. Deretter tar vi opp forhold som er av spesiell interesse for arbeidstakeren. Til slutt har vi laget noen eksempler på praktisk virkning av reglene.

Flere opplysninger

Flere opplysninger om den forenklede ordningen finner du på skatteetaten.no. Skattekontoret, skatteoppkreverkontoret (også kalt kemneren eller kommunekassereren) og NAV (Arbeids- og velferdsetaten) i din kommune kan også gi flere opplysninger.