• Skriv ut
  • 1 Jeg planlegger å begynne å blogge

Vårt veiledende svar er:

Du er ikke næringsdrivende.

Du er ikke næringsdrivende så lenge du er i planleggingsfasen.

Ta vare på dokumentasjon

Frem til du blir næringsdrivende, bør du ta vare på:

For å holde orden og oversikt over bilagene, bør du for hvert år fylle ut skjemaet "Oppstart av virksomhet/bilagsoversikt" (RF-1298).  Skjemaet leverer du sammen med den første næringsoppgaven etter oppstart av virksomheten.

Du kan få fradrag for kostnader du har hatt i inntil 5 år før oppstart.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.