• Skriv ut
  • 1 Jeg leier ut 5 eller flere boenheter

Vårt veiledende svar er:

Du er næringsdrivende. Du må gjøre følgende:

1. Registrer bedriften

  1. Du må bestemme hvilken organisasjonsform som passer best.
  2. Registrere bedriften i Enhetsregisteret ved å å fylle ut Samordnet registermelding

Du bør også opprette egen bankkonto for bedriften.

Få en god start som næringsdrivende


2. Betal forskuddsskatt

Som næringsdrivende skal du betale skatt på bakgrunn av det du forventer av overskudd:


3. Rapporter og lever opplysninger

Som næringsdrivende er det flere ting du er pliktig å rapportere.

Hva skjer om jeg ikke rapporterer eller leverer opplysninger?

  • Om du ikke overholder frister kan du risikere tvangsmulkt. Dersom du likevel ikke leverer opplysninger, så kan du bli ilagt overtredelsesgebyr.
  • Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger.


Du kan få godkjent fradrag for oppstartskostnader

Du kan få godkjent inntil 5 forutgående år som oppstartsår for virksomheten det året du blir vurdert som næringsdrivende. Du vil i så fall kunne få endret ligningen for disse årene og få fradrag for de reelle oppstartskostnadene.

For å kunne få fradrag for tidligere års oppstartskostnader må du fylle ut Oppstart av virksomhet (RF-1298) for det året du har startet. Skjemaet leverer du sammen med den første  næringsoppgaven etter oppstart av virksomheten.

Visste du at Skatteetaten har en fradragsveiviser der du finner informasjon om de vanligste utgiftene som ditt enkeltpersonforetak kan ha krav på å fradragsføre når du er igang med virksomheten din.


Noe du lurer på?

Ut fra svarene du har gitt gir veiviseren deg et veiledende svar på om du er næringsdrivende eller ikke. Den endelige vurderingen om hvorvidt du er næringsdrivende eller ikke gjøres i behandlingen av skattemeldingen din.

Om du har spørsmål, så kontakt oss

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.