• Skriv ut
  • Ja, inntektene har vært større enn kostnadene

Selger du varer eller tjenester for egen regning og risiko?

Hva er egen regning og risiko?

At du driver for egen regning og risiko innebærer at det er du som har det økonomiske ansvaret for gjeld og forpliktelser. Det innebærer også at det er du som dekker kostnadene i virksomheten, for eksempel kostnader til materiale eller andre driftskostnader. I tillegg vil du ha det kontraktsmessige ansvaret for at oppdrag blir utført og ansvar for å dekke et eventuelt underskudd.

Er du fortsatt usikker kan du lese mer om egen regning og risiko i Skatte-ABC.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.