Mottar du lønn fra en frivillig eller veldedig organisasjon?

  • Skriv ut

Dersom organisasjonen er skattefri kan du fra og med 2016 motta lønn på inntil 10 000 kroner skattefritt.

Inntekt under beløpsgrensen skal ikke rapporteres til Skatteetaten.

Tjener du over beløpsgrensen fra en slik organisasjon i løpet av et inntektsår, så er hele beløpet skattepliktig.

Beløpsgrensen for skattefri inntekt gjelder lønn for en jobb du gjør for organisasjonen; for eksempel som profesjonell utøver, trener, dirigent, funksjonær, dommer, tillitsvalgt mv. 

Dersom jobben du gjør for den skattefrie organisasjonen er en del av din næringsvirksomhet, er alle inntektene skattepliktig virksomhetsinntekt.

Utgifter refundert 

Hvis du får dekket utgifter på inntil 10 000 kroner årlig som du har hatt gjennom arbeidet for organisasjonen, er også disse skattefrie og skal ikke rapporteres til Skatteetaten. Det samme gjelder refusjon av reisekostnader til og fra arrangementer. Utgiftene må dokumenteres. Ved utbetaling av bilgodtgjørelse er det et vilkår for skattefritak at godtgjørelsen ikke overstiger kilometersatsen for bruk av bil som er fastsatt av Skattedirektoratet. Videre er det et vilkår at reisekostnadene legitimeres ved reiseregning utfylt av arbeidstakeren.

Dersom du er dommer i en lagidrett hvor det er nødvendig med spesielt utstyr, for eksempel sko, drakt, beskyttelse, kan du få dekket disse utgiftene skattefritt med inntil 260 kroner per oppdrag. Samlet skattefri utstyrsgodtgjørelse som utbetales til idrettsdommeren fra samme oppdragsgiver, kan ikke overstige 2 600 kroner per år (satser for 2016).

Les mer om lønn fra veldedige og frivillige organisasjoner.

Dersom jobben du gjør for den skattefrie organisasjonen er en del av din næringsvirksomhet, er alle inntektene skattepliktig virksomhetsinntekt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.