Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Arbeidsgiveravgift - satser

For inntekt som blir skattlagt etter svalbardskatteloven, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift.

Dersom du som arbeidsgiver er hjemmehørende på Svalbard, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for arbeid som utføres på Svalbard. Dette gjelder selv om arbeidstakerne som mottar lønnsutbetalingene ikke er skattepliktige til Svalbard.

Innrapportering av lønnstrekk etter Svalbardskatteloven, skal gjøres i henhold til a-opplysningsloven. Det er imidlertid slik at innrapportering av arbeidsgiveravgift i henhold til forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard § 6 (4) inntil videre er gjort frivillig.

Arbeidsgivere som skal innrapportere lønnstrekk etter svalbardskatteloven skal benytte beregningskode "Lønnstrekk for Svalbard". Grunnlag for arbeidsgiveravgift kan registreres, men gir ingen avgift i og med at satsen er 0.