Fast eiendom på Svalbard

Selv om du ikke er skattemessig bosatt på Svalbard, er du likevel skattepliktig for formue i og inntekt av fast eiendom og anlegg med tilbehør som ligger på Svalbard. Ved realisasjon av slik eiendom eller anlegg gjelder de samme regler for skatteplikt ved gevinst/ fradragsrett for tap som på fastlandet.