Forskuddsskatt

Forskuddsskatt skrives ut av skattekontoret på Svalbard. Forskuddsskatten skal dekke skatt til Svalbard på næringsinntekt, formue og inntekter som ikke skattlegges via ordningen med trekk i lønn/pensjon.

Gjeldende skattesatser på Svalbard.