Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Forskuddsskatt

Forskuddsskatt skrives ut av skattekontoret på Svalbard. Forskuddsskatten skal dekke skatt til Svalbard på næringsinntekt, formue og inntekter som ikke skattlegges via ordningen med trekk i lønn/pensjon.

Gjeldende skattesatser på Svalbard.