Henvendelser om Svalbardskatt

Spørsmål om beskatning på Svalbard kan rettes til Svalbard skattekontor:

Postboks 413, 9171 Longyearbyen. Telefon 79 02 36 70. E-post: svalbard@skatteetaten.no

Spørsmål om innbetaling av skatt og avgift kan rettes til Skatt Nord v/Innkrevingsavdelingen:

Postboks 6310, 9293 Tromsø. Telefon 77751317 / 77751311 / 77751312.­­­­­­­­­­­­­