Innbetaling av skatt og avgift - skatteoppgjør

Skatt og avgift skal betales til Skatt nord, Innkrevingsavdelingen.

Hvis du skal betale forskuddsskatt vil du motta giro for innbetaling av fastsatt skatt når skatten er beregnet til å bli 10 000 kroner eller mer. Forskuddsskatten fordeles som hovedregel i fire terminer per år. Ved tilleggsinnbetalinger av skatt benytter du kontonummer for Svalbard. Du kan også lage eget KID-nummer for innbetaling.

Den som er skattepliktig til Svalbard vil motta eget skatteoppgjør fra Svalbard.