Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Skattemelding

Alle som er skattmessig bosatt på Svalbard, skal levere skattemelding. Fra inntektsåret 2016 gjelder ordningen med leveringsfritak også for Svalbard.

Skattemeldingen kan leveres elektronisk eller sendes til Skatteetaten, postboks 4305, 8608 Mo i Rana innen utgangen av april i året etter inntektsåret. 

Næringdrivende må levere skattemeldingen med vedlegg elektronisk og fristen for levering er 31.mai.

Skjema for beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak

Har du midlertidig opphold, dvs. oppholder deg på Svalbard sammenhengende i minst 30 dager, men under ett år, og driver næringsvirksomhet på Svalbard, må svalbardinntekten spesifiseres i skattemeldingen.

Har du midlertidig opphold på Svalbard, dvs. oppholder deg her sammenhengende i minst 30 dager men under ett år, og har inntekt i form av lønn, mv. som skattlegges i lønnstrekkordningen, har du ikke plikt til å levere skattemelding til Svalbard, men du skal levere til fastlandskommunen din.

Personer som flytter til Svalbard direkte fra utlandet har bare begrenset skatteplikt til Svalbard de første 5 årene. Denne gruppen har ikke plikt til å levere skattemelding. Skattekontoret kan likevel pålegge den enkelte å levere skattemelding.