Fradrag for gjeldsrenter (rentefradrag)

 • Skriv ut

Du får vanligvis fradragfor alle renter du har betalt i løpet av inntektsåret. Gjeldsrenter føres i post 3.3.1 i skattemeldingen.

Denne posten skal være forhåndsutfylt med renter og fradragsberettigede kostnader du har betalt til banken. Før opp eventuelle renter på private lån. 

Hvis skattekontoret ber om det, må du kunne sende inn dokumentasjon på beløpene.

Du kan også kreve fradragfor:

 • omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr
 • finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å oppnå lavere rente, også kostnader til takstmann 
 • gebyrer til boligselskap knyttet til særskilt nedbetaling av IN-lån (fellesgjeld med individuell nedbetalingsrett)
 • renter på lån fra arbeidsgiver og fra private långivere (for eksempel familiemedlemmer)
 • betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp
 • renter på lån i utlandet. Les mer

Du kan ikke kreve rentefradrag for:

 • renter som er forfalt, men som du ikke har betalt i 2016 (med mindre de inngår i bokføringspliktig virksomhet). Slike renter får du først fradrag for det året du betaler dem. Også for studielån i Lånekassen gis det bare fradrag for renter som er betalt. 
 • inkassogebyr og omkostninger i forbindelse med inkasso.
 • rentetillegg på restskatt (gjelder ikke forsinkelsesrenter).

Ektepar/samboerpar med delt gjeld

Når flere har lån sammen og banken innrapporterer beløpet på bare én av låntakerne, må låntakerne selv fordele fradraget mellom seg i selvangivelsen etter ansvarsforhold overfor banken.

Se video om hvordan dere fordeler gjeldsrentene i skattemeldingen.

 • Ektepar kan velge en annen fordeling. 
 • Samboerpar som ønsker en annen fordeling av gjelden, må kunne fremvise en intern avtale om fordeling av ansvaret for gjelden. Fradrag for gjeldsrenter må fordeles etter ansvarsforholdet. En intern avtale kun om hvem som skal betale rentene er uten betydning for rett til fradrag for renter.  

Ved renter på visse kredittkjøp er det begrensninger i fradragets størrelse

For enkelte kredittkjøp gjelder visse formelle vilkår og begrensninger i fradragets størrelse. For hver avtale om kredittkjøp som faller inn under bestemmelsen i forskriften er fradraget begrenset til en sats på 17 % effektiv rente. Begrensningen gjelder ikke ved kontokjøp der kredittyteren er en bank eller et finansieringsforetak. Nærmere opplysninger om dette i Skatte-ABC.    

Endringer som gjelder fra og med inntektsåret 2016

 • Selskaper osv. kan ikke lenger trekke fra alle rentekostnadene fra nærstående ved fastsetting av inntektskatt.

Prøv fradragsveilederen

Vi stiller deg noen spørsmål du svarer. Deretter får du en liste over hvilke fradrag du kan ha krav på.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.