A_Beregn_GevTap_F1989_NO

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
19 1 (A4S1 or A4S2) and A25S6
25 1 (A4S1 or A4S2) and A31S6

Svartittel:

Brødtekst:

Skattepliktig gevinst beregnes på følgende måte og føres i post 3.1.10 i Skattemeldingen:

Utgangsverdi – Oppjustert og riskjustert Inngangsverdi – Skjermingsfradrag = Skattepliktig gevinst

Fradragsberettiget tap beregnes på følgende måte og føres i post 3.3.10 i Skattemeldingen:

Oppjustert og riskjustert Inngangsverdi – Utgangsverdi = Fradragsberettiget tap

Du kan ikke benytte skjermingsfradraget til å få et fradragsberettiget tap, men det kan brukes til å redusere den skattepliktige gevinsten til 0.

Lengre ned i veilederen finner du ut hvordan du skal beregne riktig Oppjustert og riskjustert Inngangsverdi, Utgangsverdi og Skjermingsfradrag for dine aksjer.