A_Beregn_GevTap_F1989_Utl

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
20 1 (A4S3 or A4S4) and A25S6
26 1 (A4S3 or A4S4) and A31S6

Svartittel:

Brødtekst:

Skattepliktig gevinst beregnes på følgende måte og føres i post 3.1.10 i Skattemeldingen:

Utgangsverdi – Oppjustert og eventuelt riskjustert Inngangsverdi – Skjermingsfradrag = Skattepliktig gevinst

Fradragsberettiget tap beregnes på følgende måte og føres i post 3.3.10 i Skattemeldingen:

Oppjustert og eventuelt riskjustert Inngangsverdi – Utgangsverdi = Fradragsberettiget tap

Du kan ikke benytte skjermingsfradraget til å få et fradragsberettiget tap, men det kan brukes til å redusere den skattepliktige gevinsten til 0. Muligheten for å RISK justere inngangsverdien er avhengig av at selskapet ligger i EØS og at du skaffer til veie endel dokumentasjon fra det utenlandske selskapet.

Lengre ned i veilederen finner du ut hvordan du eventuelt skal riskjustere inngangsverdien samt beregne riktig Oppjustert Inngangsverdi, Utgangsverdi og Skjermingsfradrag for dine aksjer.