A_Beregn_GevTap_RISK_NO

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
17 1 (A4S1 or A4S2) and (A25S4 or A25S5)
23 1 (A4S1 or A4S2) and (A31S4 or A31S5)

Svartittel:

Brødtekst:

Skattepliktig gevinst beregnes på følgende måte og føres i post 3.1.10 i Skattemeldingen:

Utgangsverdi – Riskjustert Inngangsverdi – Skjermingsfradrag = Skattepliktig gevinst

Fradragsberettiget tap beregnes på følgende måte og føres i post 3.3.10 i Skattemeldingen:

Riskjuster Inngangsverdi – Utgangsverdi = Fradragsberettiget tap

Du kan ikke benytte skjermingsfradraget til å få et fradragsberettiget tap, men det kan brukes til å redusere den skattepliktige gevinsten til 0.

Lengre ned i veilederen finner du ut hvordan du skal Riskjustere inngangsverdien samt beregne riktig Inngangsverdi, Utgangsverdi og Skjermingsfradrag for dine aksjer.