A_Beregn_GevTap_RISK_Utl

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
18 1 (A4S3 or A4S4) and (A25S4 or A25S5)
24 1 (A4S3 or A4S4) and (A31S4 or A31S5)

Svartittel:

Brødtekst:

Skattepliktig gevinst beregnes på følgende måte og føres i post 3.1.10 i Skattemeldingen:

Utgangsverdi – Inngangsverdi (eventuelt RISK justert) – Skjermingsfradrag = Skattepliktig gevinst

Fradragsberettiget tap beregnes på følgende måte og føres i post 3.3.10 i Skattemeldingen:

Inngangsverdi (eventuelt RISK justert) – Utgangsverdi = Fradragsberettiget tap

Du kan ikke benytte skjermingsfradraget til å få et fradragsberettiget tap, men det kan brukes til å redusere den skattepliktige gevinsten til 0. Muligheten for å RISK justere inngangsverdien er avhengig av at selskapet ligger i EØS og at du skaffer til veie endel dokumentasjon fra det utenlandske selskapet.

Lengre ned i veilederen finner du ut hvordan du skal kreve eventuell RISK justering av inngangsverdien samt beregne riktig Inngangsverdi, Utgangsverdi og Skjermingsfradrag for dine aksjer.