A_Beregn_GevTap_S

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
16 1 A25S2 or A25S3
22 1 A31S2 or A31S3

Svartittel:

Brødtekst:

Skattepliktig gevinst beregnes på følgende måte og føres i post 3.1.10 i Skattemeldingen:

Utgangsverdi – Inngangsverdi – Skjermingsfradrag = Skattepliktig gevinst

Fradragsberettiget tap beregnes på følgende måte og føres i post 3.3.10 i Skattemeldingen:

Inngangsverdi – Utgangsverdi = Fradragsberettiget tap

Du kan ikke benytte skjermingsfradraget til å få et fradragsberettiget tap, men det kan brukes til å redusere den skattepliktige gevinsten til 0.

Lengre ned i veilederen finner du ut hvordan du skal beregne riktig Inngangsverdi, Utgangsverdi og Skjermingsfradrag for dine aksjer.