A_Beregn_GevTap_US

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
15 1 A25S1
21 1 A31S1

Svartittel:

Brødtekst:

Skattepliktig gevinst beregnes på følgende måte og føres i post 3.1.10 i Skattemeldingen:

Utgangsverdi – Inngangsverdi = Skattepliktig gevinst

Fradragsberettiget tap beregnes på følgende måte og føres i post 3.3.10 i Skattemeldingen:

Inngangsverdi – Utgangsverdi = Fradragsberettiget tap

Lengre ned i veilederen finner du ut hvordan du skal beregne riktig Inngangsverdi og Utgangsverdi for dine aksjer.